07195

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door Roompot Vakanties. Zij behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment correcties en/of wijzigingen aan te brengen in deze actie op roompotkersthuis.nl of de toegang tot deze site of onderdelen van deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wenselijk of noodzakelijk wordt geacht.
 • Ondanks de uiterste zorg die besteed is aan de betrouwbaarheid en actualiteit van deze actie is Roompot Vakanties, noch de overige deelnemende partijen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden en/of technische storingen. Aan de informatie op de website van roompotkersthuis.nl danwel de informatie in de e-mail nieuwsbrieven van Roompot Vakanties kan geen rechten worden ontleend.
 • Het doel van deze (promotionele) actie is het promoten van de producten c.q. de diensten welke onderwerp is in c.q. van het promotionele kansspel door middel van het verstrekken van prijzen aan deelnemers die deze prijzen rechtmatig gewonnen hebben.


Artikel 2: Deelname

 • Alle deelnemers zijn gebonden aan de bepalingen van deze voorwaarden en stemmen door deelname aan het promotionele kansspel in met de voorwaarden genoemd in deze actievoorwaarden.
 • Voor deelname aan het promotionele kansspel worden, naast de gebruikelijke kosten die aan internetgebruik verbonden zijn, geen extra kosten berekend. Er bestaat daarnaast voor consumenten geen (aankoop)verplichting ten aanzien van deelname.
 • De deelnemer garandeert dat de door hem/haar persoonlijke opgegeven gegevens tijdens de registratieprocedure correct, up-to-date en volledig zijn.
 • De deelnemer garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult.
 • De deelnemer dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn om aan deze actie te kunnen deelnemen.
 • Roompotparken.nl is gebonden aan de inhoud van deze voorwaarden.
 • Door deelname aan het promotionele kansspel wordt toestemming verleend aan Roompot Vakanties om informatie toe te sturen in het kader van marketingactiviteiten. Bij ieder communicatiemoment is een mogelijkheid opgenomen om deze toestemming permanent in te trekken.
 • De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Roompot Vakanties en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens van de deelnemers worden behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De actieperiode geldt zoals aangegeven op de actiepagina. De winnaar wordt bekend gemaakt via social media en krijgt persoonlijk bericht.


Artikel 3: Speelwijze

 • Deelnemers kunnen zich van 29-11-2018 t/m 11-12-2018 aanmelden voor de actie via roompotkersthuis.nl, door middel van het achterlaten van hun naam, e-mailadres en motivatie.
 • Roompot Vakanties geeft 1 kerstvakantie (24-12-2018 t/m 28-12-2018) weg in een compleet ingericht kersthuis op Vakantiepark De Katjeskelder. 
 • De prijs is voor max. 8 personen (incl. huur, reserveringskosten, lokale heffingen en extra’s). Huisdieren zijn niet toegestaan in de accomodatie.
 • Een deelnemer aan het promotionele kansspel is een ieder die zijn of haar gegevens (NAW) op de daarvoor beoogde plek in het actieformulier invoert.
 • Aanvullende spelregels alsmede de te winnen prijzen worden op de website van de actie vermeld.
 • Alle inzendingen worden eigendom van Roompot Vakanties.


Artikel 4: Vaststelling Winnaars

 • De winnaar van de prijs wordt per e-mail en social media geïnformeerd. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en niet overdraagbaar aan andere rechtspersonen.
 • De prijswinnaar dient zich binnen 7 dagen na bekendmaking van de prijs via roompotkersthuis.nl, Facebook, Twitter of een persoonlijke e-mail te melden om de prijs te ontvangen.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.


Artikel 5: Publicatie

 • Door deelname aan deze actie verleent de prijswinnaar toestemming aan Roompot Vakanties om zijn/haar naam en/of foto voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.


Artikel 6: Prijzen

 • Deelnemers maken kans op de prijs, zoals vermeld staat op de actiepagina.


Artikel 7: Aansprakelijkheid

 • Roompot Vakanties kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende schade.
 • Roompot Vakanties kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te keren prijs.
 • Roompot Vakanties verleent geen garanties op de te verstrekken prijs.
 • Indien een prijs wordt uitgereikt aan iemand die de prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de schade hierdoor geleden op deze persoon verhaald.


Artikel 8: Slotbepaling

 • Op deze actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing.
 • Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing.
 • Roompot Vakanties behoudt zich het recht voor om inzendingen en deelnames die haar frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen van deelname uit te sluiten.
 • Roompot Vakanties behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 • Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd danwel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Roompot Vakanties.
 • Wijzigingen, typ- en zetfouten voorbehouden.
 • Eventuele vragen of klachten over deze actie kunt u richten aan Roompot Vakanties t.a.v. Afdeling Sales & Marketing, postbus 12, 4493 ZG te Kamperland.
 • Deze voorwaarden hebben geen betrekking op verblijven geboekt bij Roompot Vakanties / Roompot Reizen.